Het geheim van tekenen en schilderen naar waarneming

Goed naar waarneming kunnen tekenen is niet zozeer een kwestie van 'talent hebben'
als wel van het aanleren van een vaardigheid.

Bij tekenen gaat het dus ook en vooral om (het aanleren van) de vaardigheid van het waarnemen. De sleutel van het geheim is: De juiste manier van kijken !

Eduart Baçe (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving)